Algemene voorwaarden Wifi for me november 2019

1. Algemeen
1.1 Wifi for me is gevestigd in Houten en is bij de KvK bekend onder nummer 67218881. Waar in deze algemene voorwaarden en/of in onze uitingen gesproken wordt over ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ en ‘de onderneming’ bedoelen we de onderneming Wifi for me.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wifi for me en haar klanten en op alle aanbiedingen die Wifi for me doet. De voorwaarden zijn opgenomen op de website van Wifi for me (www.wififorme.com) maar mocht je een exemplaar willen krijgen, stuur ons dan een mail (contact@wififorme.com)  en we sturen je deze kosteloos via de mail toe.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geef je aan dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. We zullen deze algemene voorwaarden zo nu en dan aanpassen en het is daarom verstandig geregeld naar deze algemene voorwaarden te kijken. Bovenaan deze pagina kun je zien wanneer ze voor het laatst zijn gewijzigd.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant nadrukkelijk uitgesloten.
1.5 Wij garanderen dat de geleverde dienst beantwoordt aan de eisen die redelijkerwijs aan de dienst gesteld mogen worden. Hiermee bedoelen we dat je wanneer je gedurende de huurperiode toegang tot mobiele wifi bij ons afneemt (je huurt de hotspot, een SIM-kaart en nog wat accessoires, maar uiteindelijk gaat het om de wifi), je, behoudens het daarover bepaalde in de overeenkomst en vooral artikel 9 Overmacht en 5 Garantie en beschikbaarheid, ook mobiele wifi van ons mag verwachten. Er blijven natuurlijk bepaalde dingen buiten onze invloed, zie bijvoorbeeld ook artikel 9 Overmacht van deze algemene voorwaarden.
1.6 Met ‘afnemer’ of ‘klant’ wordt diegene bedoeld die bij het sluiten van de overeenkomst deze voorwaarden heeft geaccepteerd, dus de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de bestelling is geplaatst.  Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘u’ staat, wordt ‘afnemer’ of ‘klant’ bedoeld.
1.7 Met ‘huurperiode’ wordt die periode bedoeld die door jou bij de bestelling is opgenomen voor de huur van de hotspot met data. De huurperiode begint om 0:00 uur op de datum vermeld onder ‘aanvang huur’ en eindigt om 23:59 uur op de datum vermeld onder ‘einde huur’. De tijdstippen zijn lokale tijdstippen (dus in het land waarvoor je de hotspot hebt gehuurd).
1.8 De Hotspot, SIM-kaart en accessoires zijn gehuurd en zijn en blijven eigendom van Wifi for me. Je garandeert dat je de spullen niet zal misbruiken en er netjes mee zal omgaan. Onder misbruik valt bijvoorbeeld het gebruik in een ander land dan waarvoor de dienst is afgenomen, het niet op een droge en schaduwrijke veilige plek bewaren en neerzetten, ze niet zoals aangegeven in de overeenkomst en handleiding gebruiken en aansluiten of ze veranderen, openmaken of op een andere manier misbruiken.  Voor jouw veiligheid: misbruik kan ook leiden tot kortsluiting, oververhitting, brand, schade aan andere apparatuur of andere gevaarlijke situaties.
 
 
2. Betaling, borg, levering en retournering
2.1 Bij de bestelling van de hotspot, rekenen we meteen voor je uit hoeveel huur je verschuldigd bent voor de hotspot met SIM-kaart en bijbehorende (en eventueel extra gehuurde) accessoires.
2.2 Ook brengen we je een borg van €150 in rekening. Dit doen we om eventuele schade en kosten met je te kunnen verrekenen. Jij gaat er mee akkoord dat wij deze borg vast mogen houden tot maximaal 2 weken nadat wij alle gehuurde spullen van je retour hebben ontvangen. Verder ga je ermee akkoord dat wij alle eventuele schade of kosten, die te maken hebben met de huur of het gebruik van de hotspot, SIM-kaart en accessoires, verrekenen met deze borg. Wij zorgen ervoor dat (het restant van) de borg uiterlijk 1 week nadat wij alle gehuurde zaken in goede staat van je retour hebben ontvangen aan je wordt uitbetaald.
Om zaken transparant te houden staat hieronder een lijst met de meest voorkomende schades en wat dat kost:
 
 • Hotspot is kapot of wordt niet geretourneerd €100
 • SIM-kaart ontbreekt of is kapot €25
 • Batterij ontbreekt of is kapot (per batterij) €25
 • Klepje aan de achterkant ontbreekt of is kapot €25
 • Hoesje ontbreekt of is kapot €25
 • USB-oplaadkabel ontbreekt of is kapot €10
 • Display hotspot is beschadigd of kapot €75
Ook als je de instellingen van de hotspot hebt veranderd of op een andere manier met de hotspot hebt geknoeid (bv hardware, firmware of software), zijn hier kosten aan verbonden. €50 om precies te zijn. Zonde.
Schades of defecten die hierboven niet zijn vermeld, zullen we apart bekijken. Houdt er rekening mee dat de kosten van het repareren vaak niet opwegen tegen de kosten van een nieuwe hotspot. In dat geval kost het je dus €100.
2.3 Betaling van de huur en de borg vindt plaats wanneer je het bestelproces afrondt. Het proces van bestellen is pas definitief zodra betaling heeft plaatsgevonden. Je ontvangt hiervan een bevestiging en een factuur via de email.
2.4 De betaling online wordt afgehandeld door Mollie BV. Doe je de betaling offline via een partner van ons, bijvoorbeeld in een winkel of aan de receptie op de camping, dan wordt de betaling afgehandeld door die partner.
2.5 Levering vindt plaats zolang de voorraad hotspots en/of SIM-kaarten strekt. Mocht je een hotspot gehuurd hebben en we zouden deze toch niet kunnen leveren (en we zullen er echt alles aan doen om dit te voorkomen), dan laten we je dit uiteraard zo snel mogelijk weten. Je krijgt dan ter compensatie je geld terug en korting voor de volgende keer dat je bij ons huurt.
2.6 Wifi for me zorgt ervoor dat de hotspot, de juiste SIM-kaart en bijbehorende (en eventueel extra gehuurde) accessoires uiterlijk 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode bij jou worden thuisbezorgd. PostNL stopt het pakje gewoon in de brievenbus en je hoeft daarom voor de aflevering niet thuis te blijven. Moet je wel een brievenbus hebben natuurlijk. Overigens doen we echt onze best voor je, maar je kunt geen rechten ontlenen aan de termijnen die op onze website of op andere uitingen staan.
2.7 Aan de leveringsplicht van Wifi for me zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wifi for me geleverde zaken één keer op het aangegeven adres aan de klant zijn aangeboden. Met aangegeven adres bedoelen we het adres dat je bij het plaatsen van je bestelling hebt opgegeven.
2.8 Alle op de internetsite en in de overeenkomst genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.9 Na afloop van de huurperiode willen we alle gehuurde spullen graag zo snel mogelijk terug zodat we er weer iemand anders blij mee kunnen maken. Met ‘gehuurde spullen’ bedoelen we de hotspot, SIM-kaart en alle accessoires die we aan je hebben verhuurd. Die spullen moeten uiterlijk op de 3e werkdag na afloop van de huurperiode weer bij ons aanwezig te zijn. Volgens ons heb je dan voldoende tijd om de spullen in een envelop te stoppen en even in een PostNL brievenbus te stoppen. Mocht het toch langer duren, dan moeten we je extra huur in rekening gaan brengen. Per dag dat de hotspot en/of accessoires te laat geretourneerd zijn, kost je dat €10. Das een beetje zonde en om dat te voorkomen, hebben wij het zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt om de spullen op tijd bij ons te hebben.
2.10 Als je de hotspot thuis gestuurd krijgt, zit er in de envelop ook een voorgefrankeerde retourenvelop. Bewaar deze voor het terugsturen. Er hoeven geen postzegels op de envelop, je stopt er gewoon alle spullen in, plakt ‘m dicht en doet ‘m op de post. Als je deze envelop kwijt bent, zorg er dan voor dat je de spullen in een pakje of een bubbeltjesenvelop stopt (goed verpakken zodat alles beschermd is alsjeblieft en dan wel zelf postzegels plakken). Je kunt je envelop of pakje opsturen naar:

Wifi for me
Wegenbouw 17
3991 NG HOUTEN
 
 
3. Prijzen en dataverbruik
3.1 Als je eenmaal hebt betaald, is de huur rond en huur jij, behoudens het bepaalde in artikel 3.2 en 3.4 voor het bedrag dat je hebt betaald. Hiermee bedoelen we dat we achteraf niet de prijzen gaan aanpassen. Wat nog wel zou kunnen gebeuren (maar die kans is erg klein) is dat er van overheidswege opeens toeslagen of belastingverhogingen worden doorgevoerd. Normaal gesproken worden dat soort wijzigingen tijdig aangegeven, maar ja het zou kunnen gebeuren dat er opeens een wijziging wordt doorgevoerd. Dat soort wijzigingen kunnen wij niet voor onze rekening nemen en zullen we aan je moeten doorbelasten.
3.2 Wij zijn zorgvuldig met het communiceren van onze prijzen. Toch is niet uit te sluiten dat er ergens een foutje insluipt, zowel in jouw nadeel als in jouw voordeel. Dat is niet de bedoeling en we zullen dit zo snel mogelijk corrigeren. Laat het ons weten ajb als je ergens iets tegenkomt dat niet klopt. Aan fouten en verschrijvingen kun je ons niet houden.
3.3 Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW.
3.4 Als je bij ons een hotspot met data huurt dan mag je in het land waarin je de hotspot wilt gebruiken een bepaalde hoeveelheid data verbruiken. Deze hoeveelheid kan per land verschillen en staat vermeld op je factuur. In sommige gevallen kun je onbeperkt data gebruiken (zie ook artikel 3.8), in andere gevallen beschik je misschien voor je gevoel over oneindig veel data, maar ben je wel gebonden aan een limiet. Nou gaan wij niet moeilijk doen als je eens een keer over je daglimiet gaat, maar het moet niet te gek worden. Jij huurt bij ons de hotspot met een bepaalde data limiet en dat is het ook: een limiet. Mocht je daar regelmatig overheen gaan (en met regelmatig bedoelen we in meer dan 10% van de dagen) of mocht je veel meer data op een dag gebruiken dan de geldende limiet (meer dan 10% meer dan de daglimiet), dan gaan we je een boete in rekening brengen. Deze boete bedraagt €10 per GB. Hierbij ronden we het extra data verbruik af naar boven, op 1 GB (dus 1,2 GB wordt afgerond naar 2 GB).
3.5 Alle kosten die gemaakt worden door oneigenlijk gebruik van de hotspot en/of SIM-kaart brengen we ook bij je in rekening. De SIM-kaart is bedoeld voor gebruik in de hotspot waar de SIM-kaart in zit als deze naar je wordt verstuurd. Als je de SIM-kaart in een ander apparaat stopt, is dit sowieso oneigenlijk gebruik. Ander oneigenlijk gebruik is bijvoorbeeld ook:
 • het gebruik van de SIM-kaart in een ander land en op een ander netwerk dan het land en netwerk waarvoor je de SIM-kaart hebt gehuurd (het land dat je hebt aangegeven bij het bestellen van de hotspot).
  ·  Het gebruik van de SIM-kaart boven de limiet (zie ook artikel 3.4)
  ·  Het gebruik van de SIM-kaart voor activiteiten die door de netwerk operator en/of bij wet verboden zijn in het land waarin die activiteiten worden uitgevoerd
 • gebruik voor niet persoonlijke of commerciële doeleinden
 • het up-of down loaden of bezoeken van onrechtmatige, onzedelijke, lasterlijke of opruiende content of berichten.
De kosten van oneigenlijk gebruik zijn €10 per GB (waarbij dataverbruik wordt afgerond, zie ook artikel 3.4) plus de overige kosten die wij in rekening gebracht krijgen, verhoogd met 25% ivm onze (administratieve) inspanningen. Mocht je twijfelen of bepaald gebruik oneigenlijk is of niet neem dan contact met ons op.
3.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je dataverbruik. Dit kun je bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van daarvoor geschikte software (een app). Ook staat een indicatie van je dataverbruik onderin het scherm van je hotspot. Let wel, zowel apps als de informatie in je hotspot geven je dataverbruik bij benadering aan. Je dataverbruik volgens de uiteindelijke opgave van de betreffende provider is leidend voor het vaststellen van je werkelijke dataverbruik.
3.7 Je dataverbruik wordt gedurende de verschillende data-sessies die jij opzet, afgerond. Wij zijn afhankelijk van wat de diverse providers aan regels hanteren en hebben hier geen enkele invloed op. Gezien de riante databundels (en in sommige gevallen ‘ongelimiteerde bundels’) verwachten wij niet dat dit afronden veel verschil gaat uitmaken op het verbruik van je data, maar we willen het toch even gezegd hebben.
3.8 Wanneer je bij ons een of meerdere SIMs afneemt, al dan niet in combinatie met een hotspot of andere hardware, dan heb je waarschijnlijk ‘onbeperkt data’ tot je beschikking. Onbeperkt data houdt in dat wij niet met data bundels werken en ook niet met een fair use policy. Onbeperkt data houdt in dat je je gang kunt gaan als het gaat om data verbruik. Het is echter wel zo dat jouw gebruik niet tot problemen in het netwerk van de operator wiens SIM je gebruikt mag leiden en/of van negatieve invloed mag zijn op andere gebruikers op datzelfde netwerk. Met andere woorden, gebruik de SIM verstandig en don’t push it. Je maakt een verbinding met het internet via een SIM en dat is niet vergelijkbaar met een hele goede en supersnelle glasvezelverbinding. Het is dan ook niet toegestaan om de SIM heel zwaar te belasten (en hier verstaan we bv onder: het (bijna) continu streamen van beelden (bv camera’s, Netflix) en het (bijna) continu down- of uploaden van zware applicaties en/of content (bv via bit-torrents). Mochten wij en/of de mobiele operator wiens SIM je gebruikt van mening zijn dat je toch te ver gaat in het dataverbruik, dan zullen we contact met je opnemen. We bespreken dan dat je teveel data gebruikt en we bekijken samen of en zo ja hoe die dataconsumptie kan worden beperkt naar een niveau dat voor alle betrokken partijen werkbaar is. Mochten we er uiteindelijk helemaal niet met elkaar uitkomen, dan hebben wij het recht om de SIM of SIMs die jij in gebruik hebt te deactiveren. Uiteraard is dit een stap die we echt niet graag zetten.
 

4. Gegevensbeheer
4.1 Als je een bestelling plaatst bij Wifi for me, dan worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en wij zullen je gegevens niet verstrekken aan derden tenzij in de overeenkomst anders is bepaald of tenzij jij daar toestemming voor hebt verleend. Zie ook de Privacy Policy op onze website www.wififorme.com
4.2 Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van de website en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
 
 
5. Garantie en beschikbaarheid
5.1 De klant is verplicht de geleverde zaken, hotspot, SIM-kaart en de accessoires, bij ontvangst direct goed te controleren op defecten en of de levering compleet is. Als bij ontvangst blijkt dat de geleverde spullen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, laat dat dan meteen via een email (contact@wififorme.com) weten.  We zullen dan in overleg met jou zorgen voor een oplossing. Als we een passende oplossing kunnen bieden en jij accepteert die oplossing, dan blijft onze overeenkomst gewoon in stand. Kunnen we geen voor jou acceptabele oplossing vinden, dan betalen we je ter compensatie het betaalde huurbedrag en de borg terug en krijg je een korting voor de volgende keer dat je bij ons huurt. Onze overeenkomst komt in dat geval te vervallen.
Als je de spullen toch al in gebruik hebt genomen, gaan we ervan uit dat de tekortkomingen door jou ontstaan zijn en kun je niet meer reclameren. Zie ook artikel 2 Betaling, borg, levering en retournering.
5.2 Op onze website (www.wififorme.com) kun je zien waar onze providers 3G en 4G data dekking bieden. Let wel, dit is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. We kunnen niet garanderen dat de 3G en 4G dekking in de aangegeven gebieden daadwerkelijk altijd goed werkt. Zie ook artikel 9 Overmacht. Als volgens het dekkingsoverzicht van onze providers in het gebied waar je de dienst gebruikt een goede dekking zou moeten zijn en je kan desondanks geen of nauwelijks gebruik maken van de dienst door storingen of slechte dekking, stuur dan zo snel mogelijk een email naar (contact@wififorme.com) We kunnen de dekking niet verbeteren of storingen verhelpen maar we zullen wel bekijken hoe we je tegemoet kunnen komen. Reclameer je pas na verloop van tijd of zelfs na afloop van de huurperiode, dan kunnen we niets meer voor je betekenen.
Let wel, onze maximale aansprakelijkheid voor het niet of slecht beschikbaar zijn van de dienst om welke reden dan ook is nooit meer dan het bedrag waarvoor je de dienst hebt afgenomen. Zie ook artikel 10 Aansprakelijkheid.
 
 
6. Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Een man een man, een woord een woord. Om echter discussies te voorkomen zijn mondelinge afspraken en toezeggingen pas bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
6.3 Als je een keer een aanbieding hebt gehad, betekent dat niet automatisch dat je daar een volgende keer weer recht op zou hebben.
6.4 Om misverstanden te voorkomen, zijn we graag duidelijk.  Daarom zijn aanvullingen, wijzigingen en/of verdere afspraken slechts van kracht wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 
 
7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen ons en de klant komt tot stand nadat de bestelling volledig door de klant is betaald en door ons middels een email is bevestigd.
7.2 Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. De klant zal hiervan door ons via een email op de hoogte worden gebracht en wij zullen het geld dat door de klant is betaald, terugbetalen.
 
 
8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, video’s en tekeningen op onze website zijn slechts illustratief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook kunnen zij geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
 
9. Overmacht en uitgesloten oorzaken
9.1 We doen echt onze best om de overeenkomst van onze kant na te komen maar ook wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien wij de overeenkomst niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht of zaken die buiten onze invloed liggen.
9.2 Onder overmacht en andere uitgesloten oorzaken wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die ons redelijkerwijze niet kan worden aangerekend. Zaken als vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in e-mail-verkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer en gebreken in hulp- of transportmiddelen zijn hier voorbeelden van. In het bijzonder wordt onder overmacht de beschikbaarheid van dataverbindingen bedoeld. De beschikbaarheid van mobiele (data) netwerken of welke andere dataverbinding dan ook, alsmede de snelheid en de stabiliteit van deze netwerken, kunnen door ons niet worden gegarandeerd. Wij zijn dan ook in geen enkel geval aansprakelijk voor beperkingen of tekortkomingen in de dataverbindingen.
9.3 Wifi for me behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Verder zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval zijn wij bij storingen in onze dienst als gevolg van overmacht en uitgesloten oorzaken, gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
 
10. Aansprakelijkheid
10.1 Wifi for me is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en welke schade dan ook, direct of indirect, ontstaan door het gebruik van de hotspot, SIM-kaart en/of accessoires en de wifi of door het juist niet kunnen gebruiken ervan, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
Als we je klacht terecht vinden, zullen we je naar onze keuze na onvangst van de niet goed functionerende spullen kosteloos vervangende toesturen, of je (een deel van) het betaalde huurbedrag terugbetalen. Zoals al eerder gezegd, Wifi for me kan niet garanderen dat de dienst altijd goed werkt en is maximaal tot het door de klant betaalde huurbedrag aansprakelijk voor alle en iedere aanspraken van de klant op grond van de overeenkomst.
In geval van misbuik zoals genoemd in artikel 1.8 Algemeen, heb je sowieso geen enkele aanspraak.
10.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade en zal Wifi for me vrijwaren van alle schade en aanspraken in verband met misbruik zoals genoemd in artikel 1.8 Algemeen van de dienst, de hotspot, de SIM-kaart en accessoires.
 
 
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Utrecht.
 
 
12. Wet koop op afstand
12.1 Wanneer de klant een consument (natuurlijk persoon) is, geldt de wet koop op afstand. Deze houdt kort gezegd in dat de klant gedurende een periode van 14 dagen nadat de dienst besteld is, het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos te annuleren. De klant dient dit middels ons standaardformulier (zie volgende pagina) schriftelijk aan ons mee te delen, waarna wij de overeenkomst zullen annuleren.
12.2 Wanneer je de overeenkomst wilt annuleren en de gehuurde spullen (hotspot, SIM-kaart en accessoires) zijn nog niet aan je verstuurd, zullen wij het door jou bij de bestelling betaalde bedrag, binnen 1 week na annuleren van de overeenkomst aan je terugbetalen.
12.3 Als je bij je bestelling hebt aangegeven dat je wilt dat de dienst binnen de 14 dagen bedenktijd al beschikbaar is en je gebruik maakt van je recht de overeenkomst te annuleren en de gehuurde spullen (hotspot, SIM-kaart en accessoires) zijn al aan je verstuurd, dan dien je deze spullen aan ons terug te sturen. Hiervoor kan de retourenveloppe worden gebruikt die samen met de hotspot, SIM-kaart en accessoires aan je is verstuurd. Zodra alle spullen door ons zijn retour ontvangen én deze spullen geen gebreken of mankementen vertonen, zullen wij het door jou bij de bestelling betaalde bedrag, binnen 1 week na retour ontvangst van de spullen aan je terugbetalen. Mochten er spullen ontbreken of zaken beschadigd zijn, dan zullen wij dit verrekenen met de borg die je bij je bestelling hebt betaald, zie ook artikel 2.
12.4 Als je bij je bestelling hebt aangegeven dat je wilt dat de dienst binnen de 14 dagen bedenktijd al beschikbaar is en je gebruik maakt van je recht de overeenkomst te annuleren terwijl de huurperiode al is ingegaan, dan zal het al verstreken deel van de huurperiode naar rato met je worden verrekend. Voorbeeld: je hebt betaald voor een huurperiode van 15 dagen en annuleert de overeenkomst op de 4e dag van de huurperiode. Je krijgt dan 11/15e van de betaalde huur terugbetaald. Overigens moet je dan wel bij het annuleren alle spullen meteen aan ons terugsturen. En ook hier geldt dat als er zaken ontbreken of beschadigd zijn, we dit met je borg zullen verrekenen.