Disclaimer

Deze website is eigendom van Wifi for me. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Wifi for me deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Ook is Wifi for me niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Wifi for me of aan haar licentiegevers. Bij het voeren van de website wordt gebruik gemaakt van tarieven van door Wifi for me geselecteerde partners. Wifi for me probeert met zorg een selectie van partners samen te stellen om zo de bezoeker een overzicht te geven van aanbiedingen. Het kan voorkomen dat informatie die op deze website gepubliceerd wordt onvolledig en/of onjuist is. Vermelde tarieven zijn afgerond en informatief. De informatie en de producten op de site worden regelmatig aangepast. Wifi for me behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij proberen op alle mogelijke manieren misbruik van de site te voorkomen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele uitingen of berichten die (via de website) naar gebruikers van de website verzonden worden.
 
Wifi for me sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirect opgelopen schade, van welke aard dan ook, die mocht voortkomen uit het gebruik van deze website.